Odpověď primátora Pardubic Martina Charváta na otevřený dopis pracovní skupiny Mlýny

Na otevřený dopis pracovní skupiny Mlýny zareagoval pan primátor Ing. Martin Charvát tímto dopisem:

Vážená paní Zahálková a další zástupci pracovní skupiny Mlýny,

před několika málo dny jste mně a médiím zaslali otevřený dopis, ve kterém vedení města, potažmo přímo mě, kritizujete za změnu postoje k odkoupení Automatických mlýnů městem a k jejich rekonstrukci. Na konci otevřeného dopisu, byť jako nezávislá pracovní skupina, přecházíte bohužel také do politické roviny.

Dobře, odpověď začnu touto rovinou: Ano, je pravda, že řešení situace kolem mlýnů hnutí ANO mělo ve svém předvolebním programu a cílech. I poté, co jsem se stal primátorem, jsem jasně deklaroval zájem o odkoupení mlýnů. Jak před volbami, tak po nich jsem ale koupi podmiňoval nutností znát co nejlépe stav budovy, mít garantovány prostředky nejen na pořízení nemovitosti, ale také na projekt rekonstrukce a rekonstrukci samotnou, mít odhad nákladů na budoucí provoz a vědět, nebo mít alespoň představu, jak město ufinancuje provoz takového komplexu. To doposud nemáme.

Ve středu 23. září proběhlo zatím poslední jednání s vlastníky mlýnů. Cílem bylo informovat je o aktuálních limitních dotačních podmínkách, které v tuto chvíli jdou naprosto proti našim záměrům s mlýny. Druhým cílem bylo nabídnout společnosti Goodmills, a.s. uzavření memoranda, které by po smluvní dobu 12ti měsíců umožňovalo, aby vlastník aktivně hledal kupujícího, avšak v součinnosti s městem Pardubice. Součást memoranda bylo i ustanovení, které by v případě zásadní změny dotačních podmínek zavazovalo město Pardubice bez zbytečného prodlení, tj. nejdéle do 3 měsíců od takové změny, rozhodnout závazně o pořízení Automatických mlýnů. Na tomto jednání mě zástupci vlastníka informovali, že se vlastník rozhodl nabízet nemovitost k prodeji prostřednictvím renomované realitní společnosti. Tuto informaci jsem získal bez sebemenšího předchozího upozornění, že vlastník má tento záměr.

Chci zásadně odmítnout, že by město, respektive jeho vedení bylo nečinné. Naše možnosti jsou však jasně omezeny.

Chci také zásadně odmítnout tvrzení, že jsem se se zástupci pracovní skupiny Mlýny odmítl setkat, ač jsem o to byl několikrát žádán. To je lež. O schůzku poprvé zástupce sdružení požádal mailem až 10. září tohoto roku a sekretariát mu nabídl termín.

Sám osobně jsem tomuto projektu věnoval desítky hodin, kdy se řešily variantní vize a možnosti realizace s cílem revitalizovat mlýny do veřejného prostoru, kde by například mohly vedle sebe fungovat centrální polytechnické dílny, inovační centrum, kulturní instituce atd. S ředitelkou pardubické filharmonie jsem řešil koncepci výstavby nového koncertního sálu v části mlýnů. V neposlední řadě jsem jednal s mnoha soukromými investory o kombinované investici privátních zdrojů s veřejnými.

Proto otevřený dopis pracovní skupiny Mlýny považuji, slušně řečeno, za absolutně nekorektní.

Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice

08
Říj 2015
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *