Otevřený dopis primátoru města Pardubic | Reakce na aktuální situaci spjatou s prodejem Automatických mlýnů

Ing. Martin Charvát
Primátor města
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Pardubice, 24. září 2015

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás jménem zástupců široké odborné i laické veřejnosti, jménem platformy Mlýny městu, jejímž cílem bylo a je vést veřejnou diskuzi o tom, jaké jsou cesty pro zapojení areálu Winternitzových mlýnů do struktury a života města a jakým způsobem zamezit reálné hrozbě vzniku chátrajícího opuštěného průmyslového areálu. Z této platformy později vznikla mezioborová pracovní skupina Mlýny, která se od října 2013 zabývala problematikou hlouběji. Tato pracovní skupina vypracovala dokument zahrnující vizi budoucího využití, prostorovou studii i harmonogram kroků vedoucích k postupnému oživování a celkové konverzi areálu. Pracovní skupina Mlýny, tvořená zástupci několika kulturních neziskových organizací, architekty, historiky i pracovníky Magistrátu města Pardubic se ve spolupráci s Odborem rozvoje a strategie rovněž podílela na formulování projektové fiše pro čerpání finančních prostředků z ITI na případnou rekonverzi areálu Automatických mlýnů.

Tím, že město Pardubice po dvouletém zvažování odstoupilo od záměru koupě mlýnů, promarnilo šanci, která se už nemusí nikdy opakovat. Jak jsme již několikrát zmiňovali a v každé z dílčích studií deklarovali, význam areálu pro město spočíval nejen v historické hodnotě, což bylo stvrzeno zařazením Automatických mlýnů do seznamu národních kulturních památek, ale rovněž jejich umístěním v samém centru města. Město takto ztrácí šanci plně využít potenciál své nejvýznamnější industriální památky a možnost ovlivnit její budoucnost.

Pozastavujeme se rovněž nad tím, že vedení města nebylo otevřeno se v průběhu roku se zástupci mezioborové pracovní skupiny Mlýny osobně sejít, ač o to bylo několikrát žádáno. Iniciativa i pracovní skupina od začátku deklarovala svou pomocnou ruku v celém procesu s vědomím toho, že záměr odkupu musí být relevantně podložen. Proto jsme vypracovali dílčí studie, s nimiž jste měli možnost se seznámit a na nichž bylo žádoucí dále pracovat, rozvíjet je. Tento proces však nemohl pokračovat bez Vaší otevřenosti oboustranné komunikaci a spolupráci. Dosud nebyly zveřejněny žádné výstupy dokumentující samostatnou aktivitu vedení města, na jejichž základě by byla veřejnost seznámena s vizí budoucího rozvoje areálu, případně stanoveny argumenty pro rezignaci na snahy o autonomní postup města.

Součástí volebního programu strany ANO byl bod věnovaný tématu Automatických mlýnů a jejich proměny v kulturní veřejný prostor. Vaše politická strana vyhrála a Vy jste obsadil primátorské křeslo. Žádáme Vás tímto o oficiální stanovisko, jakým způsobem chcete zmiňovaný bod volebního programu za stávající situace naplnit a jaká je vize vedení města spjatá s areálem Automatických mlýnů.

Děkujeme a jsme s pozdravem.

Členové pracovní skupiny Mlýny

Lucie Břízová, Magistrát města Pardubic
Tereza Dvořáková, Offcity z. s.
Vladan Hanulík, Offcity z. s.
Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubic
Bohdan Šeda, Offcity z. s.
Ondřej Teplý, Offcity z. s.
Štěpán Vacík, Magistrát města Pardubic
František R. Václavík, Offcity z. s.
Šárka Zahálková, Divadlo 29
Zdeněk Závodný, Divadlo 29

24
Zář 2015
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *