Pozvánka na třetí workshop – Automatické mlýny bratří Winternitzů

workshopV pátek 12 .4. od 14.00 se v Divadle 29 v Pardubicích bude konat veřejná debata nad koncepty studentských prací, zabývajících se hledáním nového využití Winternitzových mlýnů v Pardubicích. Setkání probíhá v rámci Workshopu Automatické Mlýny, pořádaného Fakultou architektury ČVUT, za laskavé podpory Divadla 29, OHA Pardubice a aktérů výzvy „Mlýny městu“.

Srdečně Vás zveme, přijďte se účastnit debaty nad zárodky projektů mladých studentů (nejen) architektury, věnujících se významné technické památce Vašeho města!

08
Dub 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Workshop
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Iniciativa Mlýny městu přichází 
s nápady na jejich budoucí podobu

Automatické mlýny Pardubiceodkaz na zdroj

05
Dub 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Média
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Iniciativa vyzývá k záchraně pardubických mlýnů pro veřejnost

Mlýny městuodkaz na zdroj

04
Dub 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Média
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Sdružení chce z historických pardubických mlýnů udělat kreativní zónu

Automatické mlýny Pardubiceodkaz na zdroj

03
Dub 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Média
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Workshop – Automatické mlýny bratří Winternitzů / 2 setkání

workshop-2

22. března 2013 proběhlo druhé setkání v rámci workshopu hledání nového využití automatických mlýnů bratří Winternitzů v Pardubicích, který připravuje za podpory grantu SGS12/202/OHK1/3T/15 Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT pro studenty architektury v letním semestru 2013.

Další setkání se uskutečnilo v klubu a galerii Tiskárna, jež sídlí v posledním patře bývalého Nakladatelství a tiskárny Jos. R. Vilímek v Praze. V dopoledním bloku ukázal Tomáš Efler z Ústavu památkové péče FA ČVUT příklady ateliérových prací na téma konverze památkově průmyslových staveb a Pavel Prouza představil konkrétní metody obnovy pivovaru v Lobči. Poté studenti rozdělení do pracovních skupin představili konzultantům své první koncepční představy.

→ odkaz na zdroj

 

22
Bře 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Workshop
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Gočárovy automatické mlýny ovládnou umělci

2odkaz na zdroj

13
Bře 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Média
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Automatické mlýny brzy opustí poslední zaměstnanci. Co bude dál?

Automatické mlýny Pardubiceodkaz na zdroj

12
Bře 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Média
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Automatické mlýny od Gočára v březnu opustí poslední lidé

Automatické mlýny Pardubice

11
Bře 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Média
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Workshop – Automatické mlýny bratří Winternitzů / 1 setkání

Workshop 1
8. března 2013 proběhlo první setkání v rámci workshopu hledání nového využití automatických mlýnů bratří Winternitzů v Pardubicích, který připravuje za podpory grantu SGS12/202/OHK1/3T/15 Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT pro studenty architektury v letním semestru 2013.

Úvodního semináře v pardubickém Divadle 29 se zúčastnilo 49 studentů z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze a Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Po úvodním slovu Benjamina Fragnera z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT současný stav mlýnů přiblížil Pavel Skřivan z firmy GoodMills, jež mlýny nyní prodává. Následoval příspěvek Ondřeje Teplého (architektonická kancelář Mixage) a Vladimíra Lavríka (Odbor hlavího architekta města Pardubice), ve kterém představili řešené území v urbanistickém kontextu města. V druhém bloku vystoupil autor stavebně-historického průzkumu mlýnů František Radek Václavík (historie a stavební vývoj), Dita Dvořáková z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT (architekt Josef Gočár) a Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu, jež nastínila vztah památkové péče k industriálním stavbám. Poté následovala exkurze do mlýnů.

→ odkaz na zdroj

08
Bře 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Workshop
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Gočárův skvost nabídne kvůli obrovskému zájmu veřejnosti další prohlídky

Automatické mlýny Pardubiceodkaz na zdroj

02
Říj 2012
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Média
KOMENTÁŘE 0 Komentářů