diumenge 5 d’agost de 2012

De la lleialtat federal a l’afirmació confederal


Aquest article es va publicar a finals del mes de juliol al web La Idea Federal a finals de juliol. En el link el trobareu en un format segurament més llegible que aquí.

Som, altre cop, en un punt d'inflexió. Tot torna a ser possible.

La diferència amb els moments anteriors és la pregunta que plantegem en aquesta ocasió. Ja no és del tipus: "en tenim prou o volem més?". Tampoc seria: "com ho fem per millorar el nostre autogovern?" o "com aconseguim que es compleixin les lleis i l'Estatut que vam acceptar i votar?".

Avui la pregunta és: "hi ha espai per nosaltres a Espanya?", o bé: "serà Europa una resposta possible per una regió-estat com Catalunya?".

Com hem arribat fins aquí?. Repassem breument els últims quasi 40 anys de la nostra història, el primer i únic període d'estabilitat democràtica dels darrers 150 anys, des d'aquell 1860 on podem situar el nostre origen modern, en el renaixement del catalanisme polític.

Situem-nos al 1977 ("Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia). Tots érem, sense ser-ne massa conscients, federalistes, tots sabíem que democràcia seria igual a autogovern. Quan va tornar el President Tarradellas vam posar la primera pedra del nou edifici federal. Amb la recuperació de la Generalitat republicana tots, a Catalunya i a Espanya, sabíem que transició democràtica implicava el ple reconeixement de la nació, la personalitat, la llengua i la història catalanes.

I així vam creure que seria, així vam voler interpretar la suma d'esdeveniments, decisions, lleis, estatuts i Constitució que ens van dur fins a les primeres eleccions autonòmiques el 1980.

I des d'aquell moment: Primer, "café per a tothom". La audàcia andalusa va donar resultat. El triangle Escuredo-Clavero Arevalo-Alfonso Guerra va forçar l'equiparació a les "nacionalidades históricas" i va construir el pont institucional (i inconstitucional) que anul·lava la distinció, la diferència de personalitat i de passat, tant com de la projecció de futur.

I Catalunya ho va acceptar i va callar. Vam passar insensiblement del federalisme asimètric de la transició al pseudo-federalisme de "l'Estat de les Autonomies".

I a partir d'aleshores i fins al 2003, assistim a un procés gradual que opera en dos direccions ben visibles:

a) L’Estat creix, s'enforteix, es consolida, guanya prestigi i reconeixement. El tàndem Felipe Gonzalez-Prisa és l'autèntic arquitecte, OTAN-Unió Europea-JJOO-AVE-Euro són les plantes successives de l'edifici. Les multinacionals espanyoles, públiques amb Felipe Gonzalez, privades amb José María Aznar, en son les banderes, Madrid n'és el castell, el buc insígnia del flamant i modern, per fi, estat espanyol.

b) L’Estat es descentralitza, descobreix el "peix al cove" català, (genuïna aportació de Jordi Pujol) i el generalitza, l'aplica a tort i a dret per pactar, obtenir suports parlamentaris o coalicions de govern autonòmics.

El que potser és més inquietant, l'Estat aprèn que pot fer compatible la cessió gradual de competències amb el buidat efectiu del poder polític proclamat per l'Estatut català. I ho practica a consciència a base de legislació de tots els nivells i, molt especialment, per mitjà de reiterades sentències del Tribunal Constitucional. Sentències en tots els àmbits i matèries, moltes, acumulatives i que certifiquen la supremacia del que, en cada oportunitat, algú ha considerat "bàsic", "estatal", àmbit intocable de l'administració central. Igualtat de drets fonamentals, unitat de mercat, lleis orgàniques, reglaments i ordres ministerials proclamats "bàsics" són els conceptes i els instruments de la contra-reforma tan evidentment guanyadora com silenciosa i eficaç.

Només l’inconformisme de les esquerres catalanes encapçalades per Pasqual Maragall, tenen la capacitat de trencar el motllo i formular un dels punts d'inflexió que assenyalàvem al principi: tornar a dibuixar com objectiu el que crèiem haver obtingut i ens adonàvem que havíem anat perdent. Es torna a oferir pacte i lleialtat, es torna a creure en una Espanya reconciliada i confiada en ella mateixa.

Es torna a intentar convèncer o seduir, es torna a explicar que vol dir federalisme, que vol dir nació, es torna a confiar, aquest cop, en un jove líder de León que sembla haver copsat la potència i la projecció de l'Espanya plural que Catalunya li presenta com a nou edifici per construir plegats i viure-hi amb reconeixement i llibertat.

I Espanya diu "No".

No ho accepta, ni es deixa convèncer. Rebaixa, redueix, humilia la proposta catalana; “passa el ribot” en el Congrés dels Diputats, segons Guerra i deixa la última part de la feina en mans d'un Tribunal Constitucional, amortitzat i desautoritzat, però encara capaç d’identificar, delimitar i desarmar tots els riscos d'interpretació federalitzant que poguessin quedar a l'Estatut.

I Catalunya diu "Prou!".

Es manifesta, s'exclama, cristal·litza un estat d'opinió que ja no espera res d'Espanya, creix un independentisme primer més de sentiment, però cada cop més racional, fred i seré, cada dia mes proper a quallar en una opció política conscient i consistent.

És així com arribem a l'evidència del nou punt d'inflexió. Els conceptes de manual ja no serveixen. El federalisme ha mort (o ens l'han suïcidat).

I el discurs per a la independència, pren sentit i deixa de ser radical, en un escenari de sobiranies compartides i d'integració en la somiada Europa federal (aquesta sí) que apareix, indefectiblement, al final del túnel de la crisi més greu des de la II Guerra Mundial.

Amb dos elements nous i rellevants: Primer, la crisi econòmica i social deixa al descobert els peus de fang d'aquell suposat Estat espanyol, actor de primera fila mundial. Espanya es troba en situació d'extrema dificultat econòmica i social, l'Estat ha perdut consistència i capacitat d'expressar un determinat model de convivència i de projecte comú. El món descobreix, un xic astorat, les febleses, els decorats llampants però fràgils que oculten una realitat de desigualtats profundes, de dèficits democràtics i d'ineficiències socials i econòmiques de gran abast.

Segon, la carga de la prova s'ha invertit. És el propi Estat, el Govern i l'Administració central qui ha de decidir quin model d'organització territorial i quina distribució de poder polític real admet o ofereix.
Espanya ha de decidir si vol comptar amb la suma de diversitats, de capacitats, de les nacions reals que la composen, o en la miopia sense futur d’un Estat incomplet, mai del tot acabat, ni amb consciència d'haver quallat en un equilibri estable ni en un reconeixement sincer i suficient per cada una de les seves parts.

Per trobar la millor sortida al punt d'inflexió actual, hem de ser capaços de donar nou contingut a vells conceptes, innovar en la formulació de projectes possibles i plausibles que permetin a Catalunya lligar bé la sobirania i la llibertat nacional amb integració europea i conciliació amb els pobles d'Espanya.

Si no acceptem, com és el cas, la recentralització ben visible que ens presenta avui Espanya i si no tenim consolidada una opció realment majoritària que aposti per la independència en el marc polític d’Europa, només queda oberta una solució de caire confederal.

Una solució confederal més enllà dels manuals de Teoria de l'Estat. El nostre cas, no seria per formular un comú denominador entre dos realitats prèvies que s'accepten per compartir, al menys en part, camí i destí. Tampoc, seria es clar, tornar simplement a la Confederació avant la lettre que podria definir l'Espanya pre-borbònica de fins el 1714.

És el moment de fer el salt democràtic per reformular l’acord constitucional, garantint el reconeixement de la plurinacionalitat de la nostra història i del nostre present. Un nou acord que garanteixi una distribució de poder real i una capacitat econòmica i tributaria efectiva. Obtenint un resultat identificable i coherent amb el que les realitats confederals ofereixen històricament.

I si, un nou acord democràtic, per oferir a l'Europa federal que encara hem de construir plegats, un joc de sobiranies compartides intel·ligent i, perquè no, innovador, cooperador i positiu en termes d’integració interna, sent un actiu a valorar en el marc de la globalització competitiva amb les velles potències i les noves realitats emergents.

L'única condició prèvia és la construcció de la imprescindible unitat catalana a l'entorn d'un projecte d'aquestes característiques. Però diguem-ho a la inversa: només un projecte formulat en aquests termes pot esperar obtenir un recolzament social i polític suficient com per transformar-se en un diàleg Catalunya-Espanya que compti, per primer cop amb la força que es deriva de la unitat real.

L'altre opció, la de la independència amb asil polític a Europa té un camí per davant molt més llarg i ple d'obstacles i possibles frustracions. No podem descartar-lo a priori. Però ens haurem de carregar de raó, haurem de verificar que no ens deixen cap altre sortida. I haurem de constatar que l'aposta de major risc sigui també la que compta amb el major suport ciutadà, amb la força imparable d'un país unit i articulat, societat i representació democràtica treballant en aliança profunda.


dijous 2 d’agost de 2012

Cartes


Donat que la direcció del PSC va decidir fer pública la carta que el secretari d'organització Daniel Fernández va adreçar-me el passat dilluns 30 de juliol, transcric aquí la carta complimentant la resposta perquè sigui igualment pública i es puguin escoltar i valorar les meves apreciacions sobre la situació creada en igualtat de condicions.
Benvolgut Daniel,
He rebut la carta en la qual em trasllades les  teves reflexions i propostes, en nom del Secretariat i del Primer Secretari, així com l'oportunitat de comentar en persona els esdeveniments que esmentes. Vagi per endavant que em poso a la teva disposició per contrastar les respectives opinions sobre tot plegat. Quan vulguis i on vulguis.

En tot cas, crec que convé aclarir alguna de les consideracions que fas en la teva carta.

1. El programa electoral amb el qual em vaig presentar, així com la resolució política del 12è Congrés contenia efectivament aquesta frase que inclous. Llegida i rellegida no trobo cap incoherència amb els criteris defensats per mi, ni amb el vot expressat el passat dia 25 al Parlament de Catalunya en el marc del debat sobre la proposta de Pacte Fiscal.
O, dit d'altra forma,   la posició que es va aprovar al nostre Congrés és igualment distant tant de la meva posició com de la finalment adoptada i votada per el Grup Parlamentari Socialista, després de les converses mantingudes amb la resta de grups i dels debats interns que tu mateix esmentes.

Molt especialment si parem compte que, en les posicions defensades en el procés de debat i aprovació del Pacte Fiscal, el PSC accepta i s'afegeix a la proposta de formular un nou model de finançament per Catalunya, abandonant de facto la pretensió de mantenir-nos estrictament en el marc del model vigent del que parlava la resolució aprovada al Congrés.

En el mateix sentit haig de referir-me a la resolució aprovada en el darrer Consell Nacional. El seu caràcter d'encàrrec obert a l'Executiva per negociar un acord final, és prou indicador de la inexistència de contradiccions o distàncies tangibles amb les posicions finalment adoptades tant per el Grup Parlamentari com per mi mateix. Ambdues eren més aviat concrecions possibles del mateix text que formulava la delegació política per negociar.

És més, podem afegir a aquesta frase que tu assenyales alguna altra referida a la demanda de reforma constitucional, que apareix tant en les resolucions del propi Congrés del PSC, com en el programa electoral amb el que ens varem presentar a les eleccions catalanes.

És, doncs, en base a les anteriors consideracions i com a diputat del grup parlamentari socialista, que no trobo cap inconvenient programàtic ni cap contradicció en les posicions defensades i en la decisió de vot que finalment vaig adoptar.
Una decisió que volia mostrar-se en coherència, precisament, tant amb les posicions globals del socialisme català com amb les meves conviccions i amb el que crec es correspon amb l'interès general dels ciutadans als que diem representar. 
Encara més si hi afegim la consideració del benefici (o el cost) per el PSC en funció de si decideix formar part (o no)  de la unitat de país tan necessària  en qüestions com la del Pacte Fiscal. En aquest cas,  com és prou conegut, afegir-se a l'acord majoritari no implicava renunciar a les nostres posicions contingudes en les esmenes presentades i recolzades també per mi mateix.

2. Esmentes després un suposat canvi de posició respecte de la que mantenia com a Conseller del Govern de la Generalitat. Dec suposar que t'estàs referint a la Llei d'Educació de Catalunya i el seu tràmit parlamentari.
T'he de dir que no entenc el que em dius si no és que et refereixes a la manca de debat suficient al voltant d'aquesta qüestió durant tot el procés. M'agradaria pensar que deus voler dir que els diputats socialistes haguessin hagut de tenir més llibertat per expressar els seus dubtes sobre el projecte. Així hauria de ser sempre.  Inclòs, com era el cas, en el marc d'una relació de Grup Parlamentari que dona suport al Govern en exercici.

Preferiria no entendre que els diputats del PSC van votar la Llei per estricta obediència parlamentària. En tot cas, no puc recordar cap ocasió en que s'expressessin formalment posicions discrepants o contraries a les que contenia el Projecte de Llei. Ni al si del govern, excepte això sí, per part dels membres de IC-V, ni a les reunions de l'Executiva PSC a la que pertanyia en aquell període, ni a les reunions del Grup Parlamentari a les que assistia com a conseller i no com a diputat.
Debats i preocupació legítimes sobre la reacció dels sindicats davant de determinades propostes, sí que n'hi havien. Demandes de rectificació o ajust en l'articulat de la Llei, no. Ni una.

Em doldria molt pensar que el paper que atorgues a la figura de diputat és aquest que es desprendria de les teves paraules. I, encara més, seria inacceptable suposar que un hipotètic silenci "disciplinat" en aquell moment, s''hauria de correspondre ara amb una meva actitud equivalent en el debat sobre el Pacte Fiscal. Silenci i docilitat; abans per tu, ara per mi.

Això sí que seria absolutament vergonyós i incompatible amb qualsevol consideració sobre la ètica i la dignitat polítiques.
Deixa'm que, en qualsevol cas, repeteixi el que aquests dies he tingut ocasió de explicar: Si, en últim terme i siguin quins  siguin els reglaments o els precedents a considerar, la primera responsabilitat d'un electe es envers els ciutadans a qui ha de representar. 
Abans i per sobre de les consideracions orgàniques o administratives. Des de les conviccions  obertament defensades i com expressió bàsica del  concepte originari de representació política. Sigui quin sigui, també, el regim electoral vigent, majoritari o proporcional, amb llistes obertes o tancades, a Catalunya i arreu del món on  es reclamin de la democràcia com a pilar essencial de la societat.

Ernest Maragall i Mira
Diputat del Grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya